Project

Gewogen Laplacianen op lokaal verdubbelende variëteiten