Project

Het leven van een boeddhistisch manuscript: het Mūlasarvastivadin Dīrghāgama-manuscript, de invloed op de boeddhistische tekstuele productie en de ontwikkeling van gecanoniseerde materialen in het eerste millennium van onze tijdrekening