Project

Het leven van een boeddhistisch manuscript: het Mūlasarvastivadin Dīrghāgama-manuscript, de invloed op de boeddhistische tekstuele productie en de ontwikkeling van gecanoniseerde materialen in het eerste millennium van onze tijdrekening

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Study of Buddhism
Trefwoorden
Boeddhisme Boeddhistische Studies Dīrghāgama Manuscript Gilgit Scriptorium Intertekstualiteit Mūlasarvāstivāda Theravāda Dharmaguptaka sūtraliteratuur
 
Projectomschrijving

Dit project is een grondige studie van het Dīrghāgama-manuscript (De verzameling van langere toespraken), een belangrijke verzameling boeddhistische sūtra's die de woorden en handelingen van de historische figuur, de Buddha Gautama, beschrijft. Dit manuscript is het enige overlevende exemplaar van deze tekstuele verzameling zoals deze werd overgebracht door de Mūlasarvāstivāda boeddhistische traditie, die een van de drie belangrijkste boeddhistische tradities is. Het project zal het Dīrghāgama-manuscript holistisch onderzoeken en een gedetailleerde analyse bieden van zowel de tekst als fysiek object en als de vertegenwoordiger van belangrijke boeddhistische ideeën. Daartoe zal een gedetailleerde studie van de codicologische en paleografische aspecten van het manuscript worden uitgevoerd. Deze studie zal onder meer vragen rond over de compositie van dit manuscript door een groep schriftgeleerden in een scriptorium in het gebied van Gilgit (het moderne grensgebied van Pakistan en Afghanistan) beantwoorden. Ook zal de relatie tussen dit scriptorium en andere teksten uit dit gebied onderzocht worden. Tenslotte zal de studie ook een vergelijking maken met de bestaande parallelle versies van deze tekst: de Theravāda Dīghanikāya die in Pali overleeft, en de Dharmaguptaka Cháng āhán jīng 長 阿含 經) in het Chinees. Dit onderzoek zal resulteren in nieuwe inzichten in het auteurschap, de creatie en de ontwikkeling van belangrijke boeddhistische tekstuele tradities.