Project

Het geschilderde landschap in kaart. Een landschapsarcheologische analyse van de het middeleeuwse landschap rond Brugge, geschilderd door Pieter Pourbus

Code
3E016719
Looptijd
01-10-2019 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Schilderkunst Kaart Landschap Historische cartografie Archeologisch onderzoek Burgerwetenschap Geodatabase GIS
 
Projectomschrijving

Een aortadissectie is een lokale scheur in de aortawand die leidt tot het ontstaan van een parallel bloedvat binnen de wand, een zogeheten “vals lumen”. De ziekte is asymptomatisch en kan resulteren in een plots overlijden zodra de aortawand scheurt. We hebben recent hoge resolutie synchrotron beelden gebruikt om aan te tonen dat, bij muizen, kleine zijtakken in de aorta een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van deze ziekte. Deze bevindingen werden bevestigd met een geavanceerd biomechanisch computermodel. In het huidige onderzoeksvoorstel willen we deze resultaten verder uitbouwen aan de hand van twee parallelle onderzoeksstrategieën. Aan de ene kant willen we onze kennis over het belang van de zijtakken bij muizen verder uitdiepen. Dit zal gebeuren met gedetailleerde synchrotron experimenten waarin de microstructuur van de aorta in beeld gebracht wordt terwijl de aorta onder druk geplaatst wordt. Aan de andere kant willen we ook nagaan of zijtakken een even belangrijke rol spelen in humane dissecties. Onze onderzoekshypothese is dat de uitstroom uit kleine zijtakken van het vals lumen een onderschatte rol speelt in de progressie van aortadissectie. Om dit te testen zullen we n=96 beschikbare CT scans analyseren en biomechanische modellen opstellen op basis van (een deel van) deze scans. Tot slot plannen we ook om de microstructuur van humane aorta’s (zowel onvertakte als vertakte segmenten) in beeld te brengen met hoge-resolutie synchrotronbeelden.