Project

Uitbreiding van het Amalus geneesmiddelenontwikkelingsprogramma: validatiestudies voor immuno-oncologische en fibrose-indicaties om de IP en investeringswaarde te verhogen

Acroniem
FIBRATTACK
Code
F2021/IOF-ConcepTT/084
Looptijd
15-10-2021 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Non-clinical studies
  • Small molecules
  • Cancer therapy
  • Respiratory medicine
Trefwoorden
kanker immunotherapie synthetische molecule geneesmiddelenontwikkeling Longfibrose
 
Projectomschrijving

Het Amalus-programma (StepStone) streeft naar de oprichting van een spin-off bedrijf om cel-selectieve inhibitoren naar klinische trials te brengen. Dit ConcepTT-project zal de IP en investeringswaarde van het programma vergroten.

Onze inhibitoren bezitten unieke eigenschappen met respect tot de competitie en vormen een opportuniteit voor een nieuwe geneesmiddelenklasse.

De moleculen inhiberen tumoruitzaaiingen in diermodellen. Het StepStone-project focust nu op effecten op groei en uitzaaiingen in combinatie met antiproliferatieve middelen.

Recente data toont dat onze inhibitoren opmerkelijke effecten hebben op celniveau in diermodellen, die aanleiding geven tot twee bijkomende opportuniteiten:

 • Combinaties met checkpoint-inhibitoren: onze moleculen kunnen respons genereren op immunotherapie in voorheen niet-responsieve indicaties.
 • Fibrose: ze kunnen een goed verdragen therapie vormen die het ziekteproces omkeert.

Het Stepstone-project kan onderzoek in deze opportuniteiten niet financieren. Dit ConcepTT-voorstel beoogt daarom bewijs van mechanisme en werkzaamheid te bekomen in diermodellen van fibrose en borstkanker (dit laatste in combinatie met een checkpoint-inhibitor).