Project

Vrije tijd van jongeren in migratie

Code
174U02317U
Looptijd
20-12-2017 → 01-03-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Civic learning and community development
  • Cultural participation
  • Cultural sociology
  • Sociology of arts
  • Migration
  • Arts and cultural policy
  • Sociology of leisure and tourism
  • Sociology of sports
  • Voluntary associations, participation and civil society
  • Media and communication policy
  • Cultural media
  • Digital media
Trefwoorden
migratie vrije tijd cultuurparticipatie jongeren
 
Projectomschrijving

 

Dit onderzoek gaat in op de projectoproep naar onderzoek omtrent vrijetijdsbesteding bij jongeren in migratie zoals uitgeschreven door het Agentschap Sociaal-Cultureel werk, Afdeling Jeugd. De projectoproep focust op zowel het perspectief van de jongeren als dat van andere betrokken actoren en wenst een antwoord te geven op vragen als over hoeveel vrije tijd jongeren in migratie beschikken, wat zij ervan verwachten, in welke mate deze jongeren een gepast vrijetijdsaanbod vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.

 

Voor het beantwoorden van die onderzoeksvragen hanteert dit onderzoek een mixed-methods onderzoeksdesign waarin kwantitatieve surveyanalyses gecombineerd worden met focusgroepen.