Project

Kunstmatige aanvulling van gezuiverd afvalwater in het grondwater om duurzame grondwater management mogelijk te maken

Code
42I00113
Looptijd
01-11-2012 → 30-06-2015
Financiering
Internationale middelen: wereldwijde instellingen
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
grondwater management
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is om geavanceerde waterzuivering op afvalwatereffluent, gevolgd door kunstmatige aanvulling van het behandelde water in het grondwater lens voeren. Dit zal resulteren in de verhoging van het grondwater middelen en te voorkomen dat de verdere uitputting en achteruitgang van het grondwater. Daarom kan een lange termijn duurzaam grondwaterbeheer worden bereikt. De studie bestaat uit: 1 / a hydrogeologische studie bepalen van het grondwater en aquitards van grondwaterreservoirs rond belangrijke effluent ontladingsplaatsen; 2 / een geavanceerde afvalwaterzuivering, zoals ultrafiltratie en omgekeerde osmose, ten pilootschaal oog op de productie van hoogwaardige water uit afvalwater; 3 / rechtstreeks kunstmatige aanvulling van het behandelde water in geschikte zoet of brak water matige lenzen; 4 / a follow up van de kwaliteit van het grondwater in functie van de toekomstige waterhergebruik doeleinden. Het huidige project idee is gebaseerd op een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in België in de jaren '90, die resulteerde in een volledige schaal toepassing in 2002.