Project

Closed-loop precisie therapie voor epilepsie met gebruik van fotofarmacologie

Code
3E010719
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Closed-loop fotopharmacology epilepsie proof of concept
 
Projectomschrijving

Dertig procent van de patiënten met epilepsie blijven epileptische aanvallen vertonen ondanks behandeling met medicatie. Omdat anti-epileptica niet-selectief ingrijpen op het centraal zenuwstelsel, gaat een behandeling met deze medicatie vaak gepaard met ernstige bijwerkingen. Dit interdisciplinair project tracht door middel van de combinatie van standaard medicatietherapie en innovatieve medische technologieën doelgericht de hersenzones te behandelen die betrokken zijn in epilepsie. Enerzijds is er een samenwerking met medicinale scheikundigen om medicatie te ontwikkelen die lokaal kan geactiveerd worden door licht. Anderzijds zal een algoritme ontwikkeld worden in samenwerking met het departement ingenieurswetenschappen voor snelle en automatische detectie van aanvalsbegin op basis van artificiële intelligentie. De combinatie van beide technieken laat toe om gericht de hersenzones te behandelen die betrokken zijn in de ontwikkeling van epileptische aanvallen, enkel op het moment dat een aanval begint. Deze veelbelovende innovatieve therapie zal getest worden in een diermodel voor epilepsie in samenwerking met een onderzoeksgroep die gespecialiseerd is in epilepsie. Dit project heeft het potentieel om volledig nieuwe behandelingsmethodes voor epilepsie te ontwikkelen, waarbij enkel wordt ingegrepen WAAR en WANNEER nodig. Op die manier kunnen bijwerkingen sterk gereduceerd worden en zal de levenskwaliteit van patiënten met epilepsie sterk verbeteren.