Project

De eer van het huis (ghar kī 'izzat): een studie van schaamte in Noord-Indiase kinder- en vrouwentijdschriften en didactische literatuur (1870-1940)

Code
3E010419
Looptijd
01-10-2019 → 31-01-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Emoties beïnvloedt. Geschiedenis. India. Hindi-Urdu.
 
Projectomschrijving

Voor een beter begrip en duiding van socio-culturele normen en historische gewoontes, en om interculturele dialoog te faciliteren, is het cruciaal om affect in overweging te nemen. Dit project focust op een kritisch moment in de Indiase geschiedenis, waarbij sociale gedragsnormen werden hervormd. Het onderzoekt de meest sociale emotie, schaamte, en de uitingen ervan in Hindi en Urdu literatuur voor vrouwen en kinderen, om licht te werpen op hoe “subaltern” actoren hun gevoelens en hun maatschappelijke en religieuze identiteit stuurden, en hoe zij bijdroegen aan de constructie van het moderne Zuid Azië. Dit project vergelijkt bronnen uit verschillende talen en van verschillende religieuze gemeenschappen, en zal bijdragen tot het groeiende, innovatieve veld van emotiegeschiedenis.