Project

Temporeel en ruimtelijk geresolveerde multi-element informatie op de micro- en nanoschaal: ontwikkeling van nieuwe analytische methodes en hun toepassing in ‘metallomics’ en nanotechnologie

Code
3E007819
Looptijd
01-10-2019 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Vluchttijd ICP-massaspectrometrie Nanomateriaalanalyse Metallomics
 
Projectomschrijving

Tot op heden zijn de meeste ICP-massaspectrometers uitgerust met een massaspectrometer van het "scanning-type" (quadrupoolfilter, sector-veld MS). Voor korte transiënte signalen kan dit echter de mogelijkheden van elementanalyse beperken tot een mono-nuclide aanpak. Onlangs is een nieuw type ICP-time-of-flight-MS (ICP-TOFMS) ontwikkeld, waarmee een quasi-simultane monitoring van het volledige massaspectrum (21 000 massaspectra /s) en een snelle uitlezing van de signalen mogelijk is. Zowel hoge massaresolutie als een botsings-/ reactiecel zijn beschikbaar voor het vermijden van spectrale overlap. Dit type instrument is bij uitstek geschikt voor nieuwe toepassingen in de gebieden ‘metallomics’ en ‘nanotechnologie’. Het belangrijkste doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden die toelaten snel temporeel en ruimtelijk geresolveerde multi-elementinformatie te bekomen op micro- en nano-schaal. Hierbij zal ingezet worden op de analyse van microsamples van biologische vloeistoffen, elementaire karakterisatie van nanodeeltjes en individuele cellen en hoge resolutie 2D en 3D bio-imaging via gebruik van laser ablatie voor monster introductie. Deze benadering verschaft informatie die niet kan verkregen worden met behulp van andere technieken. In dit project zal nagegaan worden in welke mate deze nieuwe strategieën een antwoord kunnen bieden op tot dusver onbeantwoorde vragen over de rol van metalen in biologische systemen en de kenmerken van nanomaterialen.