Project

Het modelleren van mechanische golven in het hart om het potentieel van ‘shear wave’-elastografie als kwantitatieve beeldvormingstechniek in het vroegtijdig opsporen van remodellering van de hartspierwand te onderzoeken