Project

Het modelleren van mechanische golven in het hart om het potentieel van ‘shear wave’-elastografie als kwantitatieve beeldvormingstechniek in het vroegtijdig opsporen van remodellering van de hartspierwand te onderzoeken

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
shear wave elastography akoestische stralingskracht mechanische klepsluiting atriale kick eindige elementenmodellering golffysica
 
Projectomschrijving

Hartziektes vormen één van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. De ziekteontwikkeling wordt geassocieerd met structurele en functionele transformaties van de hartspierwand ten gevolge van hemodynamische veranderingen en/of cardiale schade, gedefinieerd als remodellering. Een vroegtijdige opsporing van deze transformaties kan leiden tot het voorkomen van ziekteontwikkeling en het verbeteren van therapeutische maatregelen. Momenteel worden enkel ultrasone metingen uitgevoerd om de veranderingen in vorm, volume, structuur en functie van het hart te registreren, maar niet de wijzigingen in weefselstijfheid.
‘Shear wave’-elastografie (SWE) is een veelbelovende ultrasone techniek die weefsel mechanisch kan karakteriseren. SWE meet de voortplanting van natuurlijke of akoestisch geïnduceerde mechanische golven in het weefsel (> 1000 beelden/s), waarvan de voortplantingssnelheid direct gerelateerd is aan de weefselstijfheid. Toepassing van SWE op de hartspierwand wordt bemoeilijkt doordat de golfkarakteristieken niet alleen afhankelijk zijn van weefselstijfheid maar ook van andere materiaaleigenschappen, de geometrie, de hemodynamische belasting, en de aard van de beschouwde golf. Het doel van dit project is de mechanische inzichten in cardiale golfvoortplanting te verbeteren gebruikmakend van computermodellen en experimenten. Deze inzichten laten vervolgens toe richtlijnen op te stellen om robuuste en betrouwbare cardiale materiaalkarakteristering met SWE te garanderen.