Project

Ontrafelen van de rol van macrofagen in lever regeneratie en in het vormen van weefsel eenheden.