Project

Revisie van de richtlijnen voor behandeling en follow-up van niet melanome huidkankers vanuit een gezondheidseconomisch oogpunt.

Code
3E006619
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer therapy
Trefwoorden
Basaalcelcarcinoom Plaveiselcelcarcinoom Actinische keratose Kwaliteit van leven Kosteneffectiviteitanalyse Praktijkrichtlijn
 
Projectomschrijving

Huidkanker is veruit de meest frequente kanker wereldwijd en op basis van voorgaand onderzoek zagen we dat het aantal patiënten in België zal verdrievoudigen in de komende 20 jaar. Negentig percent van alle huidtumoren behoren tot de groep van de niet-melanome huidkanker en ontstaan uit keratinocyten (basaalcel (BCC) en spinocellulaire carcinomen (SCC)). De overige 10% zijn melanomen die ontstaan uit kwaadaardige transformatie van de pigmentcellen in de huid. We konden door eerder onderzoek aantonen dat de totale kost van huidkanker in België €103 miljoen bedroeg in 2014 (directe kosten: €77 miljoen; indirecte kosten: €26.3 miljoen), met een cumulatieve kost van €3.2 miljard in 2034. Hoewel BCC en SCC een relatief goedaardig verloop kennen, zijn ze verantwoordelijk voor 35.2% van deze kost. Gezien het aantal patiënten fors zal toenemen, is er een kritische revisie nodig van de praktijkrichtlijnen. Dit gezien screening niet kan resulteren in meer kosten-effectieve zorg, en de huidige richtlijnen geen rekening houden met de economische gevolgen. Met dit project willen we de impact op de kwaliteit van leven in kaart brengen, en het natuurlijk verloop van BCC onderzoeken. Tevens zal door Markov modellen een meer kosten-effectieve richtlijn voor behandeling en follow-up ontwikkeld worden. We hopen op die manier zo veel mogelijk gezondheid en kwaliteit van leven te creëren binnen het huidige klimaat van besparingen op de gezondheidszorguitgaven.