Project

Ouderschap onder druk: Een onderzoek naar zelfcompassie als tegengif voor de toxische invloed van sociale druk, ouderlijk perfectionisme en de vroege regulatie problemen van kinderen.

Code
G071624N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Personality psychology
    • Psychopathology
    • Social and emotional development
Trefwoorden
oudershap emotieregulatie zelfcompassie
 
Projectomschrijving

Veel ouders ervaren tegenwoordig druk in het vroege ouderschap. Ouders rapporteren ouderlijke druk van bovenaf (sociale druk), van binnenuit (ouderlijk perfectionisme) en kindgerelateerde druk van buitenaf (zelfregulatie problemen bij baby's). Recent psychologisch onderzoek toont aan dat deze drie vaak gerapporteerde vormen van druk verband houden met verminderd psychologisch welzijn bij ouders en zelfs met meer disfunctionele opvoedingspraktijken die de ontwikkeling van kinderen belemmeren. Het huidige project beoogt te onderzoeken of ouderlijk zelfcompassie een tegengif kan vormen voor dit ‘pressured parent phenomenon’. Concreet is het hoofddoel van het onderzoeksproject drieledig. Ten eerste willen we onderzoeken of zelfcompassie de risico's vermindert die samenhangen met sociale, persoonlijke en kindgerelateerde ouderlijke druk op het functioneren van ouders (depressie, angst, ouderlijke burn-out). Ten tweede willen we inzicht krijgen in de processen die betrokken zijn in de beschermende rol van zelfcompassie, met speciale aandacht voor de rol van ouderlijke emotieregulatie. Ten derde beoogt dit project een bijdrage te leveren aan het huidige interventieonderzoek naar jonge ouders door een op zelfcompassie gebaseerd preventieprogramma voor de geestelijke gezondheid van ouders te evalueren. Als zodanig wordt verwacht dat het huidige project niet alleen een belangrijke theoretische verfijning zal opleveren, maar ook de klinische praktijk zinvol zal informeren.