Project

De rol van fosfor bij bosherstel in het Congobekken

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Centraal-Afrika Congobekken Fosfor Bosopvolging Hergroei Verandering van landgebruik
 
Projectomschrijving

Tropische bossen spelen een cruciale rol in de globale koolstofcyclus. Biosfeer-atmosfeer uitwisseling van koolstof wordt bepaald door nutriëntenkringlopen via hun impact op bosgroei en dynamiek. Het Afrikaanse continent heeft het op één na grootste aaneengesloten bekken van tropisch regenwoud ter wereld en wordt onderworpen aan een toenemende menselijke druk via landbouw, wat resulteert in toenemende ontbossingspercentages. Deze studie richt zich op het begrijpen van de biogeochemische interacties in hergroeiend bos. De studie zal zich richten op de geschiedenis van landgebruik en de invloed van atmosferische fosfor (P) op het biogeochemische en ecologische herstel van Afrikaanse hergroeibossen. De biogeochemische kennis van het regenereren van tropische bossen is momenteel beperkt tot 'momentopnamen' of langere termijn monitoring van alleen de koolstofcyclus. Deze studie wil monitoringactiviteiten op langere termijn over N- en C-cycli samenvoegen met de P-cyclus langs goed gedocumenteerde locaties in het centrale deel van de Congo, en zal resulteren in de eerste studie die C-N-P-cycli integreert in verschillende fases van boshergroei in het Congobekken. Dit is belangrijk voor een toekomst waarin secundaire wouden overvloediger worden dan primaire wouden in de tropen