Project

Meertalige ontmoetingen in de laatmiddeleeuwse stad. Geschiedenis herschrijven in meertalige sociale en politieke contexten in laatmiddeleeuws Vlaanderen en Brabant (1380-1500)

Code
3E003619
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Middeleeuwse geschiedenis stadsgeschiedenis literaire geschiedenis culturele geschiedenis politieke geschiedenis kronieken sociolinguïstiek meertaligheid
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de meertalige sociale netwerken in de Vlaamse en Brabantse steden gedurende de late middeleeuwen (1380-1500). De Bourgondische Nederlanden waren een meertalige regio, zowel in schrijf- als spreekcultuur. Letterkundig en historisch onderzoek heeft meertaligheid tot dusver vanuit een eenzijdige visie benaderd, vaak enkel gerelateerd aan ruimte of culturele context. Dit onderzoeksproject verbindt sociale en politieke (en in mindere mate ook culturele en economische) factoren inherent aan taalgebruik binnen de stedelijke literaire cultuur van de late middeleeuwen. De voornaamste bronnen zijn historiografische werken. Kronieken zijn voor dit soort onderzoek namelijk het ideale bronnenmateriaal omdat ze zowel van een actieve als passieve meertaligheid getuigen. Dit onderzoek heeft twee concrete doelen. Een eerste doel is de meertalige schrijf- en leescontext van laatmiddeleeuwse kronieken reconstrueren. Daarnaast wordt de politieke betekenis van taalgebruik in deze netwerken geanalyseerd op basis van een inhoudelijke discours analyse. Kortom, dit project zal bijdragen aan huidige onderzoekstendenzen door een veelzijdig beeld te schetsen van de meertalige realiteit verbonden aan het (her)schrijven en lezen van kronieken in laatmiddeleeuws Vlaanderen en Brabant.