Project

Beschouwende lijsten: Het maken van lijsten als spirituele oefening in het Indiase denken

Code
3E003419
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Philosophy of mind
Trefwoorden
List-Making Spiritual Exercise Indian Philosophy Wijsbegeerte en filosofie Religie Literatuurwetenschap Regiostudies
 
Projectomschrijving

Genesteld in de speculatieve verslagen van vroege contemplatieve oefeningen, in het canonieke discours van beroemde leraren, in de eerste gezaghebbende systematische formuleringen van sektarische doctrinaire grenzen, of, nogmaals, in de volwassen literatuur van een haarkloverijcultuur, zijn lijsten alomtegenwoordig in de Indiase filosofie. Hoewel de bijzondere inhoud van verschillende oude Indiase meditaties of debatten veel wetenschappelijke aandacht kreeg, blijft de taxonomische structuur van deze inhoud onderbelicht. Het huidige project beoogt de situatie te verhelpen. Meta-sektarisch van opzet, zal het zich richten op het jainisme, het boeddhisme en Sāṃkhya, om de vroegste bewijzen van het maken van lijsten in elke traditie te onderzoeken, om zo een taxonomie van doctrinaire lijsten op te stellen. Deze lijsten en de theorievorming over het gebruik ervan in rituele en contemplatieve settings vormen het kernmateriaal van het eerste deel van deze studie. Voortbouwend op deze eerste bevindingen, is het tweede deel gericht op het trekken van familiestambomen van evoluerende lijsten. Het metaperspectief, dat in het derde deel is samengebracht, en waarbij de pedagogische methoden van elke traditie worden onderzocht, zal helpen opheldering te verschaffen over de vraag of de architectuur van de Indiase filosofische contemplatie in de loop van de tijd een belangrijke verandering heeft ondergaan en hoe het elk soteriologisch programma bepaalt.