Project

Versterking van democratisch bestuur voor klimaatovergangen

Acroniem
RETOOL
Code
41M04524
Looptijd
01-02-2024 → 31-01-2027
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International public administration
Trefwoorden
Klimaattransitie Democratisch bestuur Klimaatdemocratie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het overkoepelende doel van het RETOOL project is om meer inzicht te krijgen in hoe we de dubbele uitdaging van het beantwoorden aan de klimaatvereisten en tegelijkertijd het versterken en nieuw leven inblazen van democratisch bestuur kunnen aanpakken. Het project heeft vier overkoepelende doelstellingen: (i) het verdiepen van ons begrip van de relatie tussen democratisch bestuur en de klimaateis door het ontwikkelen van een nieuw analytisch kader en het creëren van nieuwe empirische onderbouwingen, waaronder belangrijke nieuwe open-access datasets; (ii) het begrijpen hoe verschillende democratische instellingen in Europa reageren op de klimaatuitdaging, waaronder het leren van lessen uit de geschiedenis en het bestuderen van nieuwe en innovatieve democratische praktijken; (iii) Bijdragen aan het nieuw leven inblazen van democratisch bestuur in Europa door nieuwe kennis en inzichten over klimaatdemocratie te ontwikkelen en te synthetiseren en deze te presenteren in een reeks van high-impact formats; en (iv) Als brug dienen tussen academisch onderzoek naar innovaties op het gebied van klimaatdemocratie en beleidsmakers en mensen uit de praktijk, evenals het maatschappelijk middenveld en het bredere publiek. RETOOL brengt een internationaal en interdisciplinair consortium samen, met partners uit West-Europa (Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk), Noord-Europa (Finland), Oost-Europa (Estland) en Zuid-Europa (Italië, Griekenland), waarbij expertise op het gebied van politicologie, politieke sociologie, deliberatieve democratie, milieurecht, Europese studies en openbaar bestuur wordt gecombineerd. Het consortium omvat een stichting voor democratiebeoefenaars (DDF) en alle partners zijn nauw verbonden met netwerken van mensen uit de praktijk en maatschappelijke organisaties en betrokken bij praktijkgerichte activiteiten. RETOOL zal worden uitgevoerd door een volwassen, gevestigd consortium dat veel ervaring heeft met samenwerken, waarbij zes van onze negen partners kernleden zijn van het door de EU gefinancierde Jean Monnet-netwerk GreenDeal-NET.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.