Project

Een cross-nationaal onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor minderheidsstress, mentale gezondheid en schoolprestaties bij lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer en questioning leerlingen

Code
3E009619
Looptijd
01-10-2019 → 28-02-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Minderhedenstress LGBTQ seksuele geaardheid genderidentiteit discriminatie homofobie sociale ecologie pesten geestelijke gezondheid schoolprestaties
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde project focust op de ervaringen van LGBTQ-leerlingen, met name lesbische, homoseksuele of biseksuele (holebi’s) leerlingen, met een genderidentiteit verschillend van hun biologisch geslacht (Transgender), die traditionele noties van dichotome identiteiten, bijv. vrouwelijk-mannelijk of heteroseksueel-homoseksueel, weigeren (Queer), of die hun seksuele identiteit in vraag stellen (Questioning). Onderzoek toont dat de mentale gezondheid en schoolprestaties van LGBTQ-jongeren kwetsbaar zijn door de ervaring van minderheidsstress op school (i.e. het ervaren of verwachten van discriminatie, zich verschuilen, en internaliseren van anti-LGBTQ vooroordelen). Dit is een eerste crossnationale studie om minderheidsstressoren, mentale gezondheid en schoolprestaties te onderzoeken bij LGBTQ-leerlingen in EU-landen (zes bevestigde deelnames). Objectieven zijn 1) het onderzoeken van de minderheidsstressoren verbonden met kenmerken en ervaringen van LGBTQ-leerlingen; 2) bepalen hoe school- en gemeenschapskenmerken het schoolklimaat en minderheidsstressoren beïnvloeden; 3) het crossnationaal vergelijken van ervaringen van LGBTQ-jongeren. Hiertoe worden gegevens van leerlingen verbonden met onafhankelijke informatie op school- en gemeenschapsniveau. Het project is de eerste empirische toepassing van een sociaalecologisch model om volledig inzicht te krijgen in ongelijke mentale gezondheid en schoolprestaties bij LGBTQ’s. Implicaties voor onderzoek en praktijk worden besproken.