Project

Licht-geactiveerde nanobommen voor de intracellulaire afgifte van functionele macromoleculen

Code
3E002619
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Geneesmiddelafgifte celtransfectie fotoporatie nanodeeltjes weefseltechniek
 
Projectomschrijving

Om functionele macromoleculen, zoals nucleïnezuren, in cellen binnen te brengen dienen ze over de celmembraan gebracht te worden. Fotoporatie is een recent ontwikkelde technologie die dit toelaat door de celmembraan tijdelijk doorlaatbaar te maken d.m.v. een combinatie van laserlicht en lichtgevoelige nanodeeltjes. Hoewel fotoporatie in combinatie met gouden nanodeeltjes reeds succesvol gebruikt werd om functionele moleculen in een brede waaier aan cellen binnen te brengen, bleek deze technologie toch niet afdoende voor zeer grote macromoleculen zoals mRNA en pDNA. In dit project stellen we daarom een nieuw soort nanomaterialen voor – nanobommen genaamd – die moeten toelaten om grotere poriën te creëren in celmembranen. De nanobommen zijn zo ontworpen dat ze exploderen bij belichting met laserlicht, waarbij ze kleine nanoprojectielen wegslingeren in de nabije omgeving die grotere poriën kunnen vormen in de celmembraan waardoor ook heel grote macromoleculen de cel kunnen binnendringen. In een variant op dit concept zullen we evalueren of de af te leveren macromoleculen reeds op voorhand kunnen verwerkt worden in de nanoprojectielen zodat ze onmiddellijk tot in de cellen geschoten worden. De licht-geactiveerde nanobommen zullen finaal gebruikt worden voor de herprogrammering van neurale crest cellen in melanocyten of Schwann celllen als een eerste step in het ontwikkelen van verbeterde huidweefsel modellen.