Project

Voorbij utilitarisme en deontologie: de rol van rechtvaardigheid in de morele beoordeling van schade.

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Morele psychologie utilitarisme eerlijkheid trolleydilemma's experimentele filosofie sociale cognitie
 
Projectomschrijving

Het dominante theoretisch model voor morele cognitie stelt dat de morele beoordeling van schade gedreven wordt door twee processen: een snel, automatisch proces dat leidt tot deontologische oordelen (i.e. doe geen kwaad) en een trager, beredeneerd proces dat leidt tot utilitaristische oordelen (i.e. schade berokkenen is aanvaardbaar als het tot een betere uitkomst leidt). Al heeft dit model tot belangrijke inzichten geleidt toch beargumenteren we dat het model te beperkt is. Onderzoek binnen dit paradigma heeft uitsluitend gefocust op enkelvoudige morele oordelen. Deze methode suggereert dat een specifiek morel oordeel niet beïnvloedt wordt door voorafgaande of toekomstige oordelen. Echter, bepaalde normatieve motivaties, zoals de rechtvaardige distributie van schade, zijn enkel relevant bij sequenties van oordelen die dezelfde slachtoffers betreft. Wij stellen een methodologische vernieuwing voor: sequentiële trolley dilemma’s. We suggereren dat mensen een motivatie zullen tonen om schade evenredig over slachtoffers te verdelen bovenop hun inclinaties tot deontologische en utilitaristische oordelen. In een eerste onderzoekslijn exploreren we de incrementele validiteit van dit concept. In een tweede onderzoekslijn onderzoeken we hoe persoons-gerichte morele cognitie zich verhoudt tot de motivatie tot rechtvaardigheid. In een derde onderzoekslijn ten slotte, bestuderen we of deze motivatie tot rechtvaardigheid van belang is bij hypothetische zowel als levensechte dilemma’s.