Project

De hippocampus verenigt geheugen systemen door het behouden van seriële orde

Code
1250123N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Neuroimaging
    • Cognitive processes
    • Learning and behaviour
    • Motor processes and action
Trefwoorden
Leren en geheugen fMRI Multivariate patroonanalyses Hippocampus
 
Projectomschrijving

Het wordt algemeen aangenomen dat er twee onafhankelijke geheugensystemen zijn in het menselijk brein. Waar het declaratief geheugen herinneringen voor feiten en gebeurtenissen (episodes) ondersteunt, is het procedureel geheugen betrokken bij motorische vaardigheden. Recent onderzoek toont echter aan dat deze geheugensystemen minder onafhankelijk zijn dan oorspronkelijk gedacht en dat de hippocampus, historisch gelinkt aan het declaratief geheugen, ook het procedureel motorisch geheugen ondersteunt. Daarnaast laat onderzoek zien dat de hippocampus een cruciale rol speelt in het behouden van seriële orde van ervaringen. In dit project onderzoek ik gedeelde neurale processen die leren en geheugen ondersteunen in meerdere geheugensystemen. Meer bepaald, aangezien zowel declaratief episodische als procedureel motorische herinneringen bestaan uit sequenties van gebeurtenissen en bewegingen, zal ik onderzoeken of de hippocampus seriële orde verwerking ondersteunt in beide geheugen systemen. De bevindingen zullen bijdragen aan het herzien van dichotome modellen van geheugenclassificatie en de ontwikkeling van meer integratieve modellen. Bovendien zal het leiden tot nieuwe integratieve therapieën voor de behandeling van procedurele en declaratieve geheugenproblemen.