Project

Katalytische omzetting van CO2 naar chemische bouwstenen

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
CO2-chemie Hernieuwbare chemie Katalyse
 
Projectomschrijving

Het onderzoek naar efficiente technologiën voor het gebruik van CO2 als startmateriaal in chemische synthese is één van de meest significante uitdagingen van deze tijd. Ze laten toe de CO2 emissies te reduceren en terwijl waardevolle chemicaliën te produceren. Deze helpen technologiën het effect op het milieu en de klimaatsverandering tegen te gaan en ter gelijker tijd geven ze nieuwe opportuniteiten voor de chemische industrie. Ons onderzoek focust op de synthese van acrylzur en acrylaten vertrekkende van CO2. Deze componenten zijn precursoren voor superabsorberende polymeren die gebruikt worden in de productie van pampers en verzorgingsproducten met een globale productie van 5 millioen ton en een marktwaarde van 7 tot 10 miljard euro. Het onderzoek naar productie van acrylzuur en acrylaten direct uit CO2 kan een grote, mondiale doobraak betekenen voor de synthese van hernieuwbare polymeren. Dit onderzoek is in lijn zowel met de 2050 onderzoeks doelstellingen van de Europese Unie voor de opvang en gebruik van CO2 en het efficiente gebruik van basis grondstoffen als met de vlaamse prioriteiten in wetenschap, technologie en innovatie tegen 2025. We richten op het onderzoeken van de raaklijn tussen homogene en heterogene katalyse, gebruik makende van kennis in het Laboratorium voor Chemische Technologie (Prof. Saeys) in het ontwerp van heterogene katalysatoren, met de achtergrond in experimentele organometalische chemie en het ontwerp van liganden van Dr. Urbina-Blanco.