Project

Stedelijke Diversiteit voorbij 'Sociale Mix': alternatieve concepten en methodieken voor het ontwerp van micro-publieke ruimtes van ontmoeting in middelgrote steden in Vlaanderen.

Code
3E005319
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
stedelijke diversiteit sociale mix ontmoeting micropublic spaces stedelijke planning
 
Projectomschrijving

Vandaag is 'social mix' een belangrijke strategie om met diversiteit om te gaan in de stadsplanning. De veronderstelling is dat wanneer armere en rijkere bevolkingsgroepen in elkaars nabijheid leven, dit zou leiden tot een opwaartse sociale mobiliteit en een verhoogde sociale interactie. Er is echter weinig bewijs dat 'social mix' iets wezenlijks veranderd voor de armere bevolkingsgroepen. Bovendien behelst de huidige wijze waarop 'social mix' wordt ingezet in de stadsplanning, een zeer enge kijk op stedelijke diversiteit in de 21e eeuw. Net omdat het een van de grootste uitdagingen is nieuwe manieren te vinden om met deze stedelijke diversiteit om te gaan, heeft dit project volgende doelstellingen:
- Ten eerste, beoogt het alternatieve ruimtelijke concepten te ontwikkelen die een bredere interpretatie van stedelijke diversiteit in zich dragen dan 'social mix'.
Ten tweede, gaat het op zoek naar nieuwe methodes om deze alternatieve concepten in de stadsplanning te operationaliseren. Voortbouwend op recente inzichten in sociaal-ruimtelijk onderzoek, vertrekt dit onderzoeksproject van de hypothese dat in plaats van 'sociale mix' krampachtig te forceren op alle ruimtelijke niveaus, het belangrijker is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat daar een infrastructuur voor wordt gecreëerd. Net om dat 'social mix' een erg interdisciplinair begrip is, zal dit onderzoeksproject zowel op methodologisch als conceptueel vlak, een interdisciplinaire aanpak hanteren.