Project

Koppeling Databank ondergrond Vlaanderen en bibliotheek van de vakgroep geologie en bodemkunde van de UGent-pilootproject op basis van digitalisatie archief Prof. Em. W. De Breuck