Project

Identificatie van cargo-eiwitten van de TPLATE en AP-2 adaptor complexen met een hoge uitwisselingsfrequentie via dominant-negative modulatie van endocytose in planten

Code
3E004619
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
Trefwoorden
door clathrine gemedieerde endocytose in planten TPLATE-complex AP-2-adaptercomplex differentiële plasmamembraan-proteomics
 
Projectomschrijving

Het plasmamembraan (PM) van planten bevat een grote variatie aan receptoren, kanalen en andere membraaneiwitten die instaan voor de opname van voedingsstoffen en die de communicatie van de cel met de buitenwereld regelen. Deze PM eiwitten vertalen signalen (zoals aanwezigheid van pathogenen) naar de cel via cascades die uiteindelijk plantengroei en ontwikkeling controleren. Het verwijderen van PM eiwitten (algemeen genaamd cargo), gebeurt via internalizatie (endocytose). Zowel bij planten als dieren gebeurt endocytose voornamelijk via een clathrine-afhankelijke weg waarbij clathrine een kooi vormt rond de membraan die geinternalizeerd moet worden. In planten spelen twee adaptor eiwitcomplexen een rol in endocytose, het geconserveerde AP-2 complex en het TPLATE complex (TPC), waarover onze informatie vrij beperkt is. De hoofdvragen binnen het veld zijn dan ook wat de exacte rol is van het TPC in endocytose, wat ertoe geleidt heeft dat dit complex evolutionair specifiek behouden bleef in planten en of TPC-afhankelijk en AP-2 onafhankelijke endocytose gelinkt is aan specifieke cargo-herkenning. Om deze vragen te beantwoorden zal ik induceerbare technieken ontwikkelen om de werking van deze adaptor complexen op eiwitniveau te inhiberen. Daaraan gekoppeld zal ik een vergelijkende proteoomstudie uitvoeren om cargo eiwitten specifiek te linken aan het TPC of aan AP-2. Dit project bouwt verder op prelimaire data en benadert het probleem via verschillende invalshoeken.