Project

On-chip Raman-spectroscopie van gecapteerde biologische cellen op optische golfgeleider met nanoplasmonische versterking