Project

Ontwikkeling en toepassing van een inferentiële theorie van automatische evaluatie en gedrag

Code
3E004119
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
inferentiële processen voorspellende codering automatisch gedrag automatische evaluatie
 
Projectomschrijving

Het idee dat automatisch (bv. niet-intentioneel) gedrag zoals de automatische evaluatie van een stimulus (bv. een slang), het resultaat is van processen gebaseerd op mentale associaties en dat meer gecontroleerd gedrag  afhangt van processen gebaseerd op overtuigingen en redeneringen heeft veel impact gehad in het onderzoeksveld van de psychologie. Recente bevindingen zijn echter niet in overeenstemming met belangrijke assumpties van dergelijke duale-proces theorieën en er is dan ook veel vraag naar de ontwikkeling en validering van alternatieve theorieën die steunen op één enkel proces om zowel automatisch als gecontroleerd menselijk gedrag te verklaren.

Dit project gaat deze uitdaging aan door het idee te onderzoeken dat processen gebaseerd op (automatische) redeneringen menselijke cognitie bepalen en niet enkel onderliggen aan gecontroleerd maar ook aan automatisch gedrag. Op basis van recente ontwikkelingen in het veld van de cognitieve (neuro-) wetenschappen en onderzoeksbevindingen uit mijn junior FWO post-doc project, zal ik (1) een nieuwe theorie ontwikkelen die een gedetailleerde inferentiële verklaring biedt voor automatische evaluatie en gedrag en (2) deze theorie toepassen om interventies te ontwikkelen voor het veranderen van ongewenst gedrag in belangrijke domeinen waar meer efficiënte interventies dringend nodig zijn (bv. in onderzoek naar raciale vooroordelen, verslaving, depressie, en milieuvriendelijk gedrag).