Project

Voorbij het BBP: alternatieve maatstaven voor economische welvaart voor de EU-15

Code
01N03316
Looptijd
01-01-2016 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic development, innovation, technological change and growth
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
monetaire waarderingsmethodes ISEW Beyond GDP groeimodellen Economische welvaart ecologische macroeconomie
 
Projectomschrijving

Dit project gaat na (a) of de geobserveerde economische groei in de EU-15 landen sinds 1995 geleid heeft tot een toename van de economische welvaart en (b) in welke mate verschillende beleidsmaatregels ter stimulering van de economische groei er effectief bijdragen tot de economische welvaart. Hiertoe wordt eerst een theoretisch onderbouwd methodologisch kader ontwikkeld voor alternatieve maatstaven voor economische
welvaart.