Project

De relatie tussen de fysieke omgeving en mentale gezondheid bij ouderen met een lage socio-economische status