Project

De invloed van tweetaligheid op cognitief functioneren en ontwikkeling van dementie

Code
01J12111
Looptijd
01-07-2011 → 30-04-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
cognitieve processen twee- en meertaligheid dementie
 
Projectomschrijving

Recente studie hebben aangetoond dat bij twee- of meertalige personen, de klinische manifestaties van dementie meer dan 4 jaar later optrad in vergelijking met eentalige bejaarden. Een mogelijke verklaring is dat tweetalige subjecten een beter functionerend controlemechanisme hebben. In dit onderzoeksproject worden de onderliggenede cognitieve en talige processen onderzocht die verantwoordelijk zijn voor de cognitieve voordelen van tweetaligheid bij patiënten met dementie.