Project

Interactie van alfaherpesvirus glycoproteïnen met natural killer cellen en dendritische cellen