Project

INTERNATIONAL COMPUTER AND INFORMATION LITERACY STUDY (ICILS) 2023 IN VLAANDEREN - Werkingsjaar 2023

Code
110A7821
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Science, technology and engineering curriculum and pedagogics
Trefwoorden
digitale competenties
 
Projectomschrijving

De International Computer and Information Literacy Study (ICILS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in informatiegeletterdheid en digitale vaardigheden. De International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) coördineert het onderzoek.

ICILS wordt afgenomen in het tweede jaar van het secundair onderwijs. Een representatieve steekproef van leerlingen krijgt een test waarin de computer- en informatievaardigheden worden getoetst, inclusief onderzoekende, creërende, participerende en communicatieve vaardigheden. Daarnaast wordt er via vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten, directies en ICT-coördinatoren gepeild naar de context waarin computer- en informatiegeletterdheid bij leerlingen wordt ontwikkeld. Aan de hand van verklarende analyses, onder meer op basis van leerlingenkenmerken en de thuis- en schoolcontext, geeft de studie een beeld op hoe goed leerlingen worden voorbereid op studeren, werken en leven in een digitale wereld.

UGent voert kwalitatief onderzoek uit naar effectieve praktijken m.b.t. informatiegeletterdheid en digitale vaardigheden in het secundair onderwijs.