Project

Allomorfie In sententiële Negatieve markeerders bepaald door TAM (AINT)

Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
ontkenning allomorf TAM typologie
 
Projectomschrijving

Ontkenning is een universele eigenschap van taal. Desondanks verschillen talen enorm wat betreft de verschillende negatieve vormen die ze ter beschikking hebben om de betekenis van zinsnegatie uit te drukken. Terwijl er slechts één markeerder is voor zinsnegatie in het Engels en het Nederlands om verschillende tijden, aspecten en wijzen/modaliteiten te ontkennen (Hij zal niet komen, hij is niet gekomen, hij kwam niet...), hebben sommige talen speciale negatieve markeerders, zogenaamde allomorfen, die speciaal gebruikt worden in combinatie met bepaalde tijden, aspecten en wijzen/modaliteiten (TAM). Naast allomorfie in zinsnegatie bestaat er in vele talen ook allomorfie onder invloed van negatie, meer bepaald in de markering van TAM, geslacht/getal/ persoon, of finietheid. Dit project wil onderzoeken of er een correlatie bestaat tussen allomorfie in zinsnegatoren enerzijds en allomorfie onder de invloed van negatie anderzijds. Met het oog op een classificatie van zinsnegatie zal een typologisch sample onderzocht worden waarbij de focus ligt op de studie van de allomorfie in beide richtingen, namelijk hoe TAM de negatieve markeerder bepaalt en hoe de negatieve markeerder zelf TAM en andere vormen bepaalt.