Project

Emodo

Acroniem
Emodo
Code
180J0116
Looptijd
01-03-2016 → 28-02-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electronics
Trefwoorden
mechatronics
 
Projectomschrijving

Dit strategisch basisonderzoeksproject heeft tot doel de huidige ontwerptools en workflow die in de mechatronische industrie worden ingezet om te vormen tot een efficiënt raamwerk voor mulitidisciplinaire ontwerpparameters op systeemniveau, ruimte-onderzoek en optimalisatie.

In mechatronisch ontwerp, zoals in veel andere industrieën, moet elk nieuw ontwerp een steeds betere prestatie laten zien, samen met een verminderde inzet van middelen, zowel tijdens het ontwerpproces als tijdens de operationele levensduur van de beoogde producten, machines en processen. Dit resulteert in een optimalisatieprobleem met meerdere doelen. Vlaamse bedrijven hebben technologie nodig waarmee ze snel verschillende ontwerpdoelen en beperkingen kunnen evalueren.

Om de moderne ontwerpuitdagingen het hoofd te bieden, zullen effectieve optimalisatie technieken op systeemniveau worden ontwikkeld die een groot aantal parameters kunnen beheren (50 of meer), rekening houdende met het systeemgedrag. Ze zullen ook vertaling van gedrag op systeemniveau in ontwerpparameters op componentniveau mogelijk maken.

Dit zal de industrie van Vlaanderen in staat stellen om op een robuuste en efficiënte manier nieuwe machine en productgeneraties te ontwerpen die beter scoren dan hun internationale concurrenten.

Bijzondere focus in dit project ligt op de multidisciplinaire interactie en integratie van elektr(on)ische, mechanische en hydraulische componenten en de controler.