Project

Naar een uitbreiding van de intergroepscontact theorie: Van een reductie van vooroordelen naar sociale verandering

Code
3E001011
Looptijd
01-10-2011 → 30-06-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology
    • General psychology
    • Social psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
intergroepscontract sociale verandering affirmatieve actie intergroepsrelaties racisme vooroordelen
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de relatie tussen enerzijds de afname van vooroordelen via intergroepscontact en anderzijds het heersende intergroepsklimaat. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de gecombineerde effecten van de mate van positief intergroepscontact en de kwaliteit van het intergroepsklimaat op vooroordelen, reacties op discriminatie en de bereidheid om structurele ongelijkheid tussen groepen op maatschappelijk niveau te veranderen.