Project

Een multi-omics benadering om neuronale ontwikkeling te bestuderen na ZFHX3-deficiëntie

Code
365X00120
Looptijd
01-12-2020 → 31-12-2022
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Computational transcriptomics and epigenomics
  • Clinical genetics and molecular diagnostics
  • Epigenetics
  • Genetics
  • Stem cell biology
Trefwoorden
ZFHX3 CRISPR zebravis neuronale progenitors
 
Projectomschrijving

Het algemene doel van deze studie is om de rol van de transcriptiefactor ZFHX3 op te helderen in (syndromaal) intellectuele achterstand / autisme en omvat de functionele karakterisering van ZFHX3 tijdens neuronale ontwikkeling, zowel in vitro als in vivo. Het identificeren van bindingspartners evenals (in)directe DNA- en RNA-doelen en hun respectievelijke veranderingen tijdens normale neuronale differentiatie, vertegenwoordigt het startpunt van het voorgestelde project. Vervolgens worden de moleculaire en morfologische effecten van overexpressie en knock-out van ZFHX3 in vitro onderzocht. Daarnaast zullen zfhx3 knock-outmodellen worden gegenereerd om veranderingen in neuronale netwerken (in vitro en in vivo) en gedragskenmerken (in vivo in zebravis) te bestuderen. Over het geheel genomen zal deze studie de rol van ZFHX3 in neuronale ontwikkeling toelichten en inzicht verschaffen waarom functieverlies ziekte veroorzaakt.