Project

RESTORE: Realistische voorspelling, controle en paraatheid ten aanzien van komende COVID-19 pieken

Looptijd
22-05-2020 → 31-05-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Modelling and simulation
  • Medical and health sciences
    • Computational biomodelling and machine learning
Trefwoorden
Modellering COVID-19 Mitigatie en controle
 
Projectomschrijving

De volgende maanden zal de Belgische bevolking haar gedrag
aanpassen om de COVID-19-uitbraak onder controle te houden om
onze gezondheidszorg niet te hypothekeren. Dit vraagt om een
expertgedreven beleid dat steunt op accurate voorspellingen van de
verdere COVID-19 verspreiding in België om de impact van controleen
mitigatie scenario's te bepalen. Dit bereiken we door te starten
vanuit gevestigde populatiegebaseerde SEIR-modellen en deze uit te
breiden om rekening te houden met de leeftijds- en spatiale
dynamiek van COVID-19, de stochasticiteit die inherent is aan
ziekteverspreiding en de bedcapaciteit in ziekenhuizen. Deze
uitgebreide modellen zullen verder aangevuld worden met een socioeconomisch
model om het effect van de maatregelen op het welzijn,
consumptiegedrag, de arbeidsmarkt en de economische activiteit in
te schatten. Finaal zal er een regelaar voor de uitgebreide
ziekteverspreidingsmodellen ontwikkeld worden om de optimale
combinatie van controle- en mitigatiemaatregelen te bepalen. Zo’n
uitgebreid en holistisch SEIR-modelleerkader vormt een solide basis
van waaruit we de Belgische instellingen voor volksgezondheid en
beleidsmakers kunnen voorzien van nauwkeurigere voorspellingen.
Momenteel voorziet het consortium de Belgische beleidsmakers
reeds van voorspellingen op korte termijn en beschikt het aldus over
alle connecties en reeds functionerende modellen die een snelle
oplevering van verbeterde tools mogelijk maken.