Project

Fijnmazige logica's voor normatief redeneren

Looptijd
01-10-2017 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
normatief redeneren
 
Projectomschrijving

Normatieve redenering is redeneren met normatieve noties, beide deontic, zoals verplichtingen,
permissies, en evaluatief, zoals wat goed, slecht, juist is.
Standaardrekeningen van normatief redeneren, gebaseerd op normale modale logica, zijn te grofkorrelig
nuttig zijn, ook omdat ze voor absurde gevolgen zorgen van volkomen legitieme premissen
(bijvoorbeeld. Als u een brief zou moeten verzenden, moet u een brief verzenden of deze branden).
Ik stel voor om logica te bestuderen en te construeren voor normatieve redeneringen die voldoende fijn zijn om
nuttig zijn voor echte agenten; logica, bijvoorbeeld, die irrelevante of absurde conclusies schuwt.
De logica die ik voorstel, is voor deontische begrippen, voor evaluatieve begrippen en voor normatieve redenen, en
hebben gemeen dat ze hyperintensionaal zijn en de waarnemingssemantiek gebruiken.