Project

Effect van vroegtijdige palliatieve zorg op de kwaliteit van leven van patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek