Project

Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie