Project

Modelleren en simuleren met toepassingen in financiën, verzekeringen en economie

Code
3W001021
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Game theory, economics, social and behavioural sciences
  • Numerical analysis
  • Probability theory
  • Complex systems
 • Social sciences
  • Financial economics
  • Econometric and statistical methods and methodology
  • Mathematical methods, programming models, mathematical and simulation modelling
Trefwoorden
Stochastische processen risicomanagement numerieke methoden complexe systemen
 
Projectomschrijving

Interdisciplinair onderzoek wint aan belang niet alleen in de domeinen financiën en verzekeringen, maar ook voor onderwerpen op het raakvlak van economie, natuurkunde en sociologie (zoals econofysica en sociofysica). Geavanceerde wiskundige modellen en nieuwe computationele en statistische methoden brachten het onderzoek in deze toepassingsgebieden al op een hoog niveau. Dankzij de grotere rekencapaciteit van computers en de beschikbaarheid van grote datasets, is er een toename van data-analysetechnieken, met name machine learning en netwerktheorie, die kunnen worden toegepast op complexe economische en sociale systemen, waardoor nieuwe methodologieën en inzichten in traditionele disciplines mogelijk worden.

Om een toonaangevende rol binnen de internationale onderzoeksgemeenschap te spelen op het gebied van verzekeringsstudies, actuariële wetenschappen, risicobeheer voor financiële instellingen, financial engineering, en gedragseconomie en om ons aan te kunnen passen aan de continu veranderende wetenschappelijke uitdagingen brengen we niet alleen de expertise aanwezig in de Vlaamse onderzoekseenheden maar ook ruimer in de Belgische en Europese onderzoekseenheden waarmee we actief kunnen samenwerken, samen in deze WOG. We streven hierbij niet alleen naar de interactie tussen verschillende disciplines, maar ook tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.

Het netwerk wil de samenwerking, het uitwisselen van expertise en het uitstippelen van nieuwe onderzoekslijnen stimuleren door de organisatie en deelname aan gemeenschappelijke workshops en symposia, het aanvragen van gezamenlijke onderzoeksprojecten. In  het bijzonder wil deze WOG de jonge onderzoekers opleiden en trainen via seminaries, schools en hen zo betrekken bij het leren van moderne kwantitatieve methoden uit de datawetenschap, door hun achtergrondopleiding te koppelen aan de modernste data-analyse en modelleringsmethoden voor financiële en verzekeringsproducten en economische fenomenen.