Project

Een optimale teelt- en bewaartechniek: de sleutel tot succes voor de aardappelteelt in Lam Dong.

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
aardappelteelt
 
Projectomschrijving

Niettemin aardappel voor Vietnam een klein gewas is, kan het voor lokale landbouwbedrijven een aanzienlijke toegevoegde waarde betekenen. De Dalat regio is door zijn hoogteligging (1300 m) geschikt om het jaar rond aardappel te telen. De aardappelteelt staat er echter onder druk: de voorgebrachte productie is van slechte kwaliteit en de bewaarbaarheid is slecht. Dit betekent dat export naar andere regio's en landen moeilijk is en dat zelf de lokale consumenten kiezen voor geïmporteerde aardappelen. De oorzaak is wellicht multifactorieel: (1) pootgoed van slechte kwaliteit waardoor bv. vooral bacterieziekten zich uitbreiden, (2) slecht teeltmanagement bv . een niet adequate bemesting en een slechte bestrijding van Phythophthora infestans en (3) inadequate bewaringstechnieken.Het project voorziet volgende doelstellingen:

(1) Door het adequaat verzamelen van teelt technische informatie en gegevens over bewaaromstandigheden de kernproblemen van aardappel in de Da Lat regio in kaart.

(2) Het formuleren van oplossingen op basis van de verzamelde data en het uitschrijven van vervolgtrajecten om tot geschikte oplossingen te komen (doctoraatsstudies en masterthesissen)

(3) Zoeken naar marktopportuniteiten voor (Oost)-Vlaamse bedrijven o.a. bij meststofproducenten, pootgoed en in vitrobedrijven.