Project

Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor de interactie justitie en hulpverlening (JUSTHULP)

Looptijd
01-10-2008 → 30-11-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
drugdelinquenten
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek heeft tot doel om, op basis van het identificeren van binnen- en buitenlandse good practices inzake samenwerkingsverbanden tussen justitie en (drug)hulpverlening, de essentiële randvoorwaarden en kritische succesfactoren van deze interactie te identificeren met oog op de implementatie en optimalisatie van deze verbanden. Bovendien beoogt dit onderzoek een handleiding voor betrokken actoren (politie, justitie en hulpverlening) op te stellen met de organisatorische randvoorwaarden voor het implementeren en opvolgen van projecten in het kader van een praetoriaanse probatie.