Project

Aangepaste risicodetectie en -preventie van vallen bij specifieke subpopulaties in de verouderde samenleving: dementie en diabetes

Code
05V00608
Looptijd
01-01-2008 → 31-10-2013
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gerontology and geriatrics
  • Orthopaedics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gerontology and geriatrics
  • Orthopaedics
  • Human movement and sports sciences
  • Nursing
  • Rehabilitation sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gerontology and geriatrics
  • Orthopaedics
Trefwoorden
risico detectie/preventie dementie ouderen diabetes vallen
 
Projectomschrijving

1) Bepalen van valincidentie en detectie van risicofactoren voor vallen bij ouderen a) met dementie in diverse stadia van aandoening en gedifferentieerde behandeling b) met diabetes in verschillende stadia van aandoening en gedifferentieerde behandeling 2) Nagaan toepasbaarheid van beschikbare instrumenten en schalen ter ontwikkeling van een accuraat risicoprofiel in respectieve doelgroepen 3) Opstellen en toetsen van valrisico-preventie intitiatieven voor gedifferentieerde (sub)populaties