Project

ReciDigest: implementatie van digestaatbehandeling en -recirculatie: invloed op de anaerobie

Acroniem
ReciDigest
Looptijd
01-10-2015 → 31-01-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
anaerobe vergisting
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is het verbeteren van het rendement van anaerobe vergisters van organisch afval- en nevenstromen door middel van digestaatrecirculatie naar de vergister. Door ultrasone technologie of oxidatie (ozon en H2O0) op het digestaat toe te passen, zal de overblijvende organische fractie van het digestaat daarna terug te sturen naar de vergister, wordt deze gedesintegreerde stroom een soort van "secundaire voeding", waardoor in het algemeen een hogere omzetting van het organisch materiaal uit de inputstroom wordt bereikt. Inhibitie door ammoniakale stikstof wordt tevens aangepakt door een al dan niet selectieve verwijdering van ammoniak in de digestaatrecirculatie.