Project

Dynamiek van vogelgriep in een veranderende wereld

Acroniem
DELTA-FLU
Code
41D02317
Looptijd
01-06-2017 → 30-11-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal immunology
Trefwoorden
vogelgriep
Overige informatie
 
Projectomschrijving

DELTA-FLU heeft tot doel de belangrijkste virale, gastheergerelateerde en omgevingsfactoren te bepalen die de dynamiek van aviaire influenza (AI) bij pluimvee en andere gastheersoorten bepalen, met als doel de preventie- en bestrijdingsstrategieën tegen deze ziekte te verbeteren. Als gevolg van de snel veranderende dynamiek blijft AI onverwachte en verwoestende uitbraken veroorzaken bij pluimvee in de EU, maar ook wereldwijd. Het potentieel om een ​​pandemie te worden, baart ook de volksgezondheid grote zorgen. De belangrijkste virale, gastheergerelateerde en omgevingsfactoren die de AI-dynamiek aandrijven, worden slecht begrepen, wat momenteel de ontwikkeling van effectieve controle- en preventiestrategieën belemmert.

 
Rol van UGent
Als partner van DELTA-FLU zal het laboratorium van professor Kristien Van Reeth zich buigen over de mogelijke rol van varkens als springplank voor de verspreiding van aviaire influenza van pluimvee naar mensen en het genereren van een mogelijk pandemisch influenzavirus. Ons laboratorium is gespecialiseerd in varkensinfluenza en in het bestuderen van de virale genetische factoren die ervoor zorgen dat aviaire influenzavirussen zich efficiënt kunnen verspreiden onder varkens.