Project

Spectroscopisch onderzoek van zeldzame aardionen in vaste stoffen met een grote bandgap met behulp van magnetische resonantie, optische technieken en dichtheidsfunctionaalberekingen