Project

Mens en landschap tijdens de prehistorie: het verhaal van een “verdronken” kampement in de Vlaamse Scheldevallei

Looptijd
01-01-2013 → 31-08-2018
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant
  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Experimental archaeology
  • Geoarchaeology
  • Landscape archaeology
  • Material culture studies
  • Prehistoric archaeology
  • Settlement archaeology
  • Methods in archaeology
 • Natural sciences
  • Geomorphology and landscape evolution
  • Palaeoclimatology
  • Quaternary environments
Trefwoorden
Scheldevallei
 
Projectomschrijving

Naar aanleiding van de geplande grootschalige opgraving van een unieke prehistorische vindplaats te Kerkhove wil de onderzoeksgroep Prehistorie van de vakgroep Archeologie samen met haar spin-off Gate de kans grijpen om archeologie in het algemeen en de prehistorie in het bijzonder in Vlaanderen aan een breder publiek kenbaar te maken. Het project beoogt zowel de methodologische (opgravings- en analysetechnieken) als inhoudelijke/wetenschappelijke aspecten van deze opgraving te vertalen naar een breed publiek. Afhankelijk van de doelgroep worden verschillende publieksgerichte activiteiten voorgesteld. Voor doelgroep 1 (geïnteresseerden en omwonenden) wordt vooral gewerkt met een uitgebreide interactieve website, opensleuvendagen en een publieksboek. Doelgroep 2 (kinderen en jongeren) zal vooral benaderd worden via projecten op school en jeugdkampen. Doelgroep 3 (toevallige passanten en buurtbewoners) tenslotte zullen vooral geïnformeerd worden via infoborden.